ඊයේ රෑ කොළඹට සුළි සුළඟගින් කරපු විනාශය (වීඩියෝ)

මාතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ ගණනාවකට ද කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපා ඇති තද සුළං නිසා ගස් කඩාවැටීම් ගොඩනැගිලි කඩා වැටීම් මාර්ග අවහිරවීම් ඇතුළු හානි රැසක් සිදුව ඇත. Continue reading “ඊයේ රෑ කොළඹට සුළි සුළඟගින් කරපු විනාශය (වීඩියෝ)”

මේ ප්‍රශ්න පාගලා දාලා ඉවර කරනවා මහින්ද මහත්තයා හිටියා නම්.. රට ගෙනියන්න හරි අමාරුයි යහපාලනය නිසා – අර්ජුන රණතුංග

අපේ අතින් වරදක් වෙලා තියෙනවා නම් අපි මොන සේවය කළත් ඒ වරදට දඬුවමක් හම්බ වෙන්න ඕන… යැයි ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි. අද (29) මේ Continue reading “මේ ප්‍රශ්න පාගලා දාලා ඉවර කරනවා මහින්ද මහත්තයා හිටියා නම්.. රට ගෙනියන්න හරි අමාරුයි යහපාලනය නිසා – අර්ජුන රණතුංග”