මේක මහා ලැජ්ජාවක්.. දැඩිව කළකිරිලා ඉන්නේ… ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරු නික් පෝතාස්

පසුගියදා පැවැති ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයෙන් ඉනිමක හා ලකුණු 239ක පරාජයක් ලබන්නට ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවූ අතර එම පරාජය ටෙස්ට් ඉතිහාසයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් Continue reading “මේක මහා ලැජ්ජාවක්.. දැඩිව කළකිරිලා ඉන්නේ… ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරු නික් පෝතාස්”

විස්සයි විස්ස හා එක්දින සිංහ පිලේ නායකයා මෙන්න

වර්තමාන නිත්‍ය නායක උපුල් තරංගට එක්දින හා විස්සයි විස්ස නායත්වය අහිමී වෙයි.එ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එක්දින හා විස්සයි 20 කණ්ඩාම් වල නායකත්වයට Continue reading “විස්සයි විස්ස හා එක්දින සිංහ පිලේ නායකයා මෙන්න”